Taşınmaz Ticareti Eğitim Programı

4,6 (48 oylama)
 KREDİ KARTINA 6 TAKSİT!
 Son Güncelleme Tarihi: 05/2024
 Türkçe
₺1500,00
₺2307,69
%35 İndirim

Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Taşınmaz Ticaret Eğitimi ile katılımcılar emlakçılık ile ilgili gerekli tüm bilgileri öğrenebilir ve becerilerini geliştirebilirler. Bu eğitim sonunda sınav yapılmayacak olup katılımcılar programı tamamladıktan sonra sertifika almaya hak kazanırlar.

Eğitim, tüm müfredat eğitim videolarından oluşmaktadır, yani örgün eğitim müfredatının tamamını kapsama almaktadır.

Sorumlu Emlak Danışmanı Eğitimi, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayı ile Resmî Gazete `de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre işletmelerin “Sorumlu Emlak Danışmanı – Seviye 5” yetki belgesi alabilmeleri için Taşınmaz Ticareti Eğitimi almaları gerekmektedir.

İletişim : 0 (212) 993 00 34

 

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre;

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

 

Meslek odasına kayıtlı olunması,

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

Sorumlu emlak danışmanlarının;

On sekiz yaşını doldurmuş olması,

En az lise mezunu olması,

İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması

 

 

Eğitim İçeriği

Emlak Pazarlama

 • Gayrimenkul Danışmanlığı ve Emlak Pazarlama
 • Türkiye’de ve Dünyada Emlakçılık
 • Emlak Pazarının Yapısı
 • Pazarlama İlkeleri
 • Gayrimenkul Sektöründe Bayilik (Franchising)
 • Emlak Yönetimi

 

Tapu Siciline İlişkin Tanımlar ve Tapu İşlemleri

 • TKGM Teşkilat Yapısı
 • Tapu Sicili ve Tapu Siciline Hâkim İlkeler
 • Tapu Siciline Kaydedilen Taşınmazlar
 • Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı
 • Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri
 • Tahsis, İfraz, Tevhit
 • Satış, İpotek, İtikal
 • Haciz, İflas, Kamulaştırma

Gayrimenkul Değerlemesi

 • Gayrimenkul Değerlene İlke ve Esasları
 • Değerleme Konusu Malların Sınıflandırılması
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
 • Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
 • Uygulamalar
 • Değerleme Standartları ve Raporlama

Gayrimenkul Hukuku

 • Mülkiyet Hakkının İçeriği
 • Taşınmaz Mülkiyeti
 • Tescilsiz Kazanım
 • Sınırlı Ayni Haklar
 • Temsil
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • İlgili Yasal Mevzuat

 

Harita ve İmar Uygulamaları

 • Yerleşim Haritaları ve Sınırlandırma
 • Düzeltmeler

 

 

Eğitimin Kazanımları;

Eğitimini tamamlayan katılımcılar mesleğin gerektirdiği ciddiyeti, saygınlığını ve sorumluluğunu kavrayabilir, sektördeki diğer kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilir, emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını iş ilişkilerinde kullanabilir, emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil, kadastro, şehir planlama gibi kavramları öğrenebilir, emlak ve pazarlama konusunda sektör geçmişini, bugünü ve geleceğini öğrenebilir, emlak faaliyetinin öngördüğü tüm işlemleri usulüne uygun şekilde yapabilir, emlakçılığın her aşamasında karşılarına çıkan kanun, kararname, tüzük, yönetmelik  gibi mevzuatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olabilir, emlak mesleğinin gerektirdiği iş etiğine hakim olabilirler.

 

 

 

Eğitime Kimler Başvurabilir?

 • Aktif olarak emlakçılık yapanlar içerisinde en az ilkokul mezunu olanlar
 • Emlakçılığa yeni başlayacak kişilerde en az ortaöğretim seviyesinde mezuniyet şartı gerekmektedir.

 

Eğitim Süresi

100 saat

Eğitimler çevrimiçi (canlı) dersler olarak gerçekleşmektedir yeterli sayıda ön başvuru oluştuğunda eğitim tarihleri planlanacaktır.

 

Sertifika Süreci

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden üzerinden sorgulayabilmektedirler.

 

 

Sertifikaya Sahip Olmak Ne Kazandırır?

Alacağınız sertifika ile onaylı ve geçerli bir belgeye sahip olabilir aynı zamanda iş bulabilir, çalışmakta olduğunuz işinizde yükselebilir, terfi edebilir, özgeçmişinize katkı sağlayabilir, iş başvurularında sizi öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinizle aranıza fark koyabilir, kariyerinizi geliştirebilir, geleceğinize de yön verebilirsiniz.

Yorumlar

Paylaş:
Taşınmaz Ticareti Eğitim Programı
₺1500,00
₺2307,69
%35 İndirim
 KREDİ KARTINA 6 TAKSİT!
Başvuru Yap

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM