Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı

4,7 (110 oylama)
 KREDİ KARTINA 6 TAKSİT!
 Son Güncelleme Tarihi: 05/2024
 Türkçe
₺1000,00
₺1538,46
%35 İndirim

Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Günümüzde işletmelerde gelişim ve değişim oldukça hızlı gerçekleşmekte bu yüzden gelen yeni düzen ve değişime uyum sağlamak işletmeler önem taşımaktadır. Bu yüzden gelişmelere ve değişimlere uyum sağlayıp profesyonelleşen ve sürdürülebilirliğini koruyabilen işletmeler daha hızlı yükseliş göstermektedir.
Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi bu bağlamda kalite standartlarında verimliliğin ve rekabet gücünün artmasını hedeflemektedir. Günümüz ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim içerikleriyle şirket yönetimlerinde bulunanlar veya bu alanda çalışmak isteyenler yöneticilik becerilerini geliştirip daha vasıflı hale gelebilirler.

İletişim : 0 (212) 993 00 34

Eğitim İçeriği

Liderlik ve Yöneticilik

 • Yönetim ve Yönetici Kavramı
 • Lider ve Yönetici Tanımları
 • Bahçevan İlkesi
 • Liderin Özellikleri
 • Lider ve Yöneticilik Karşılaştırması
 • Türk Kültüründe Lider Kimdir?
 • Türk Kültüründe Liderin Özellikleri
 • Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
 • Türkiye'de Liderlik Tarzları
 • İyi Lider-Kötü Lider
 • Liderin Bilinç Düzeyi
 • Beşinci Düzey Liderlik ve Karizma
 • Liderlik Çarkı Uygulaması

Çatışma Yönetimi

 • Örgütsel Çatışma Tanımı
 • Çatışma Fırsat Mı Tehlike Mi?
 • Bölüm İçi ve Bölümler Arası Çatışma Nedenleri
 • İç Çatışma/Dış çatışma/Gizli ve Açık Çatışma
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Ödün Verme
 • Baskı Kurma
 • Kaçınma
 • İş birliği ve Uzlaşma
 • Çatışma Yönetimi Uygulamaları

Etkili Takım Çalışması

 • Yüksek Performanslı Takım Özellikleri
 • Yüksek Performanslı Takımlarda Liderler
 • Farklılıkları Yönetebilme
 • İfade Edilmeyen Duyguların Takım Performansına Etkisi
 • Takımlarda Güven ve İşbirliği
 • Değerler/Sonuç İlişkisi
 • Toplam Fayda Bilinci ve Yönetimi
 • Toplam Fayda İçin Başarı Algısı

Lider Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri

 • Koçluk ve Diğer Kavramların Farkı
 • Bakış Açımız
 • Değişim ve Koçluk Mantıksal Algı Boyutları ile Gelişim ve Değişim
 • Yöneticiden Koç Liderlere:
 • Yapmaktan Yönetmeye
 • Vizyon ve Planlama
 • Yetkinlik Çarkı
 • Koçluk Becerileri
 • Koçluk Duruşu (Öğrenen-Yargılayan Zihniyet-Öğrenen Zihniyetle Kişinin Gelişim ve Dönüşümünü Destekleme)
 • Yapılandırılmış Koçluk Adımları
 • Doğru İletişim
 • Geribildirim (Kişinin Güçlü Yönlerini Destek Alarak Gelişim Planı Oluşturmak)
 • Takdir Etme
 • SCARF Modeli Nedir? Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı Nedir?
 • Yeni Neslin Yönetim Beklentisi ve Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı

Hikâye Anlatarak Liderlik Etmek

 • İnsan Neden Hikâye Anlatma İhtiyacı Duyar?
 • Hikâye ve Oyun ile Öğrenmek
 • Hikâyenin Motive Edici Unsurları Nelerdir?
 • Hikâyenin Matematiği
 • Katharis Nedir?
 • Baht Dönüşü Nedir?
 • Dilin Değişimi ve Gelişimi
 • Yazılı İletişimin İş Hayatındaki Önemi
 • Dil ve İmla Kurallarının Liderlikteki Önemi
 • Neden İyi Bir Türkçe Kullanmalıyım?
 • Yazarken En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?
 • Daha İyi Nasıl Yazı Yazabilirim
 • İş Dünyasında Hikâye Anlatmanın Önemi
 • Lider Yönetici Olarak Neden Hikâye?
 • İş Hayatında Liderlerden Hikâye Örnekleri
 • Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yaratın
 • Yaratıcılığı Ortaya Çıkarma
 • Vizyon-Misyon Kavramlarını Anlatma
 • Hedef Belirleme
 • Ekip Ruhu Yaratma
 • Değerleri İfade Etme
 • İş Yerinde İletişimi Artırma
 • Ürün Tanıtımı ve Lansmanlar
 • Sunum Yapma
 • Hikâye Anlatmada Dikkat Edilecek Noktalar
 • Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yazma ve Anlatma
 • Liderlik ve Yöneticilik Hikâyeleri Yazma ve Anlatma Uygulamaları Yapılacaktır.

Duygusal Zekâ

 • Duygusal Zekânın Tanımı
 • Bilişsel Zekâ ve Duygusal Zekâ Arasındaki Fark
 • Duyguların Özellikleri
 • Duygusal Zekânın Boyutları
 • Kendini Tanımak
 • Çevreyi Hissetmek
 • Değişimi Yakalamak
 • İç Dengeyi Kurmak
 • Olumlu Enerjiyi Yaymak
 • Çalışanın Duygusal Zekâsı
 • Liderlik ve Duygusal Zekâ
 • Duygusal Zekâyı geliştirmek
 • İçimizdeki Leonardo

Değişim Süreçlerinde Liderlik

 • Kurumsal Değişim Nedir? Neden Değişime İhtiyaç Duyuyoruz?
 • Çalışanlar Değişim Süreçlerini Nasıl Algılıyorlar?
 • Değişim Süreçleri Nasıl Yönetilirse Başarıya Ulaşılır?
 • Değişim Süreçlerinde Uygulanması Gereken Adımlar Nelerdir?
 • Değişim Süreçleri-Vaka Çalışması
 • Kurumlar Değişim Süreçlerini Yönetirken En Çok Nerede Yanlış Yapıyorlar?
 • Değişim Süreçlerinde Liderlerin Rolü Nedir?
 • Nöro Liderlik Nedir? Nasıl Gelişmiştir?
 • Nöro Liderlik Anlayışının Değişim Süreçlerinde Ki Yeri ve Olumlu Katkıları Nelerdir?
 • Nöro Liderlik Esasları ile Değişim Süreçlerini Yönetmek
 • Nöro Liderlik SCRAF- T Modelinin Detayları & Bu Modelin Uygulanmasının Değişim Süreçlerine Getirdiği Olumlu Sonuçların Detaylı İncelenmesi
 • Çalışanın Kurum İçerisindeki Rolünün İyi Tanımlanması Neden Önemlidir?
 • Kurum İçinde Algılanan Adalet Duygusunun İş Motivasyonuna ve Kurumsal Değişime Etkisi Nasıldır?
 • Çevresini Kontrol Etme ve Şekillendirme İhtiyacının Çalışanların Motivasyonuna ve Kurumsal Değişim Üzerindeki Etkisi Nasıldır?
 • Beyin Kurum İçi Belirsizliklerin Nasıl Algılar ve Sonucunda Ortaya Çıkan Tepkiler Nelerdir? Bu Tepkiler Nasıl Yönetilir?
 • Beyin Kuruma ve Liderine Güveni Nasıl Algılar? Kurum İçi Güvenin Değişim Süreçlerine Olan Etkisi Nelerdir?
 • Kurumum İçinde Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesinin Motivasyon ve Kurumsal Değişimi Nasıl Etkiler?
 • Vaka Analizi-Değişim Süreçlerini Nöro Liderlik Esaslarına Göre Yönetmek

Fasilitasyon

 • Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının Tanıtılması
 • Değişim ve Dirençle Baş Etme
 • Grup Dinamikleri; Gizli Dirençler ve Önyargılarla Baş Etmek
 • Katılımcılık Sağlama ve Kaynaştırma
 • Fasilitasyon Tekniklerinin Kullanım Alanları
 • Fasilitasyon Aşamaları
 • Hazırlık Aşaması
 • Yürütme Aşaması
 • Sonuçlandırma ve Takip
 • Fasilitatörün Rol ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
 • Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri
 • Fasilitatörlük Becerileri
 • Karar Alma
 • Problem Çözme
 • Strateji Oluşturma
 • Uyuşmazlık Giderme
 • İletişimi Geliştirme
 • Değişimi Yönetme
 • Ürün/hizmet Geliştirme
 • Yenilik Getirme
 • Fasilitasyon Teknikleri
 • Etkin Fasilitatörün Kritik Başarı Faktörleri
 • Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon
 • Fasilitasyonun Değişim Yönetimi İlişkisi
 • Fasilitasyonun Liderlik İlişkisi

Liderler İçin Global Vizyon Yaratmak

 • Global Liderlik
 • Global Lider Kimdir?
 • Nasıl Global Lider Oluruz?
 • Global Liderlere Neden İhtiyaç Duyarız?
 • Değişen Ekonomik ve Pazar Koşullarında Global Liderlerin Yeri Nedir?
 • Kültür ve Liderlik
 • Kültür Nedir?
 • Uluslararası Kültürel Farklılıkları Tanımak
 • Hofstede'nin Global Kültür Araştırması ve Kültür Boyutları
 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Farklı Kültürleri Tanımanın Global Liderlikteki Yeri Nedir?
 • Kültürler Arası İletişim
 • Kurumsal İletişimde Kültürel Farklılıkların Yeri
 • Uluslararası Kültürlerin İletişim Farklılıkları Nelerdir?
 • Doğru İletişim Kurulmasının Global İş Yaşamındaki Önemi
 • Kültürler Arası İletişim Örnekleri
 • Global Liderlikte Takım Yönetimi
 • Farklı Kültürden Gelen Kişilerin Bir Takım Olması Nasıl Sağlanır?
 • Dijital Dünyada Global Takımlar Yönetmek
 • Farklı Ülkelerin Kültürel Yapısını ve İş Yönetim Tarzlarını Anlamak
 • Japon Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Çin Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Hindistan Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Afrika ülkelerinin Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Güney Amerika ve Amerika Kıtasının Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?

Zihnin Efektif Kullanımı

 • Çoklu Zekâ Kavramı Temel Bilgiler
 • Çoklu Zekâ Kapsamında Dünyayı Nasıl Algılar, Nasıl Öğreniriz?
 • Öğrenmeye Yönelik Uygulama
 • Sağ ve Sol Beynin Çalışma Şekli
 • Zihinsel Alışkanlıkların Gücü
 • Yeniden Çerçeveleme
 • Akıl Haritası Nedir? Nasıl Yaratılır?
 • Akıl Haritalarının Profesyonel Yaşamda Kullanımı
 • Herkesin Peşinde Olduğu Sihirli İçerik: Hafızayı Güçlendirme
 • Yaratıcı Zekâyı Tetikleme &Hayal Gücü Kullanımı
 • Lider Yöneticinin Zihinsel Ajanda Tasarımı


Eğitimin Kazanımları;

Bu eğitim sonunda katılımcılar, kendini ve değerlerini tanıyarak liderlik kapasitesini keşfedebilir veya geliştirebilir, ekip performansının yönetimi ve takibi için gerekli liderlik becerilerini geliştirebilir, ekip potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirebilmek için yaklaşımlarını geliştirebilir, işin etkin yönetilebilmesi gerekli stratejik bakış açısı ve problem çözebilme becerisini geliştirebilirler.

 

Eğitime Kimler Başvurabilir?

 • Şirket Yöneticileri veya yönetici adayları
 • Yönetici yardımcıları
 • Liderlik kariyerini geliştirmek isteyenler
 • Organizasyon yapısı içerisinde yer almak isteyenler
 • Çalışmakta olan herkes bu eğitime başvurabilir

 

Nasıl Başvurulur?

 • Başvuruda bulunmak isteyen katılımcılarımız sertifika programının sayfasında yer alan “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterli gelmektedir.
 • Eğitim başlangıç tarihinde başvuru yapan katılımcılara kullanıcı adı ve şifresi mail olarak iletilmektedir.

 

Eğitim Süresi

30 saat

Eğitimler çevrimiçi (canlı) dersler olarak gerçekleşmektedir yeterli sayıda ön başvuru oluştuğunda eğitim tarihleri planlanacaktır.

 

Eğitim Süreci

 • Eğitim, tüm müfredat etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır, yani örgün eğitim müfredatının tamamını kapsama almaktadır.
 • Katılımcılar eğitimi yurtiçi ve yurtdışı fark etmeksizin rahatlıkla her yerden online uzaktan eğitim sistemi üzerinden takip edebilirler.
 • Eğitim sonunda katılımcılara internet üzerinden çoktan seçmeli test usulü sınav yapılacaktır. Yanlış verilen cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.
 • Adayların 3 kez sınava katılma hakları bulunmaktadır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır.

 

Sertifika Süreci

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar eğitimlerini bitirdikten sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden üzerinden sorgulayabilmektedirler.

 

Sertifikaya Sahip Olmak Ne Kazandırır?

Alacağınız sertifika ile onaylı ve geçerli bir belgeye sahip olabilir aynı zamanda iş bulabilir, çalışmakta olduğunuz işinizde yükselebilir, terfi edebilir, özgeçmişinize katkı sağlayabilir, iş başvurularında sizi öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinizle aranıza fark koyabilir, kariyerinizi geliştirebilir, geleceğinize de yön verebilirsiniz.

Yorumlar

Paylaş:
Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı
₺1000,00
₺1538,46
%35 İndirim
 KREDİ KARTINA 6 TAKSİT!
Başvuru Yap

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM