Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hazırlık Eğitimi 2024

3,9 (4 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 03/2024
 Türkçe

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku Çevrimiçi Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İÇİN TIKLAYINIZ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Ek Madde 41- (Ek:17/10/2019-7188/5 md.) İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.

 

EK MADDE 41- İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

MADDE 6 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 80- Ek 41 inci maddede düzenlenen ve ilgili kanunlarda öngörülen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanır.”

 

Eğitim Tarihi: 2 Şubat- 16 Haziran (Cuma-Cumartesi-Pazar günleri, Günlük 6 saat ders olarak planlanmıştır.)
Eğitim Saati: 480 Saat (400 Saat Konu anlatamı, 80 Saat soru çözümü)
Eğitim Şekli: Çevrimiçi 
Eğitim Ücreti : 19.500 

 

Eğitim İçeriği

 • Anayasa Hukuku, 
 • Anayasa Yargısı,
 • İdare Hukuku,
 • İdari Yargılama Usulü,
 • Medeni Hukuk,
 • Borçlar Hukuku, 
 • Ticaret Hukuku,
 • Hukuk Yargılama Usulü,
 • İcra ve İflas Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Ceza Yargılama Usulü,
 • İş Hukuku,
 • Vergi Hukuku,
 • Vergi Usul Hukuku,
 • Avukatlık Hukuku, 
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,
 • Türk Hukuk Tarihi,

 

Sınavla ilgili bilgilendirmeler;

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.
Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Bu maddenin uygulanmasında hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.”

Yorumlar

Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM