Sertifikalı Rekabet Hukuku ve Uygulamaları Eğitim Programı

E-Sertifika Programı

Hukuk ve hukuk dışı disiplinlerden tüm katılımcılara açık olan bu eğitim programının amacı, katılımcılara rekabet hukukunu temelden başlayarak uygulamaları ile birlikte ayrıntılı bir biçimde aktarmaktır. Eğitimin sonunda katılımcılar, iş hayatında karşılaşılan çok farklı durumları ve sorunları rekabet hukuku perspektifinden değerlendirebilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olabileceklerdir.

Rekabet hukuku ile ilgilenen avukatlar/stajyerler, öğrenciler ve rekabet hukukunun kurallarına muhatap olan herkes katılabilir. Bu anlamda programa katılmak için hukuk lisansına sahip olma şartı aranmamaktadır.

Günümüzde toplumların refahını en çok arttıran ekonomik sistemin piyasa ekonomisi olduğu düşünülmektedir. Piyasa ekonomisinde kişiler faydalarını, şirketler ise kârlarını en çoklamaya çalışırken aslında toplumsal refahın artmasına hizmet etmektedirler. Ancak, piyasa ekonomisinden beklenen bu faydanın elde edilebilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi, piyasalarda serbest rekabetin mevcut olması, bir başka ifadeyle rekabetin engellenmiyor olmasıdır.

Genel anlamda canlıların, özelde de insanın olduğu her ortamda rekabet kavramı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Piyasa ekonomisinin işleyebilmesi için gerekli olan iktisadi anlamda rekabet, bir piyasada şirketlerin kârlarını artırmak için giriştikleri yarış şeklinde tanımlanabilir.
Geçmiş deneyimler, şirketlerin kârlarını arttırmak için yarış içine girmek yerine toplumsal refahı azaltacak şekilde aralarındaki rekabeti azaltmayı tercih edebildiklerini göstermiştir. Bu nedenle devletler, piyasalardaki rekabet ortamını korumaya yönelik olarak, ağır yaptırımlar içeren rekabet (antitröst) kuralları uygulamaktadırlar.

Rekabet hukuku başlığı altında toplayabileceğimiz rekabet kuralları Türkiye’de, 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Bu Kanun çerçevesinde rekabet kurallarını uygulamakla yükümlü olan Rekabet Kurulu, mehaz Avrupa Birliği sisteminde olduğu gibi çok önemli denetim ve inceleme yetkileri ile donatılmış bulunmaktadır ve Kanun’u yaklaşık 25 yıldır etkin bir biçimde uygulamaktadır.

Uygulama alanı günümüzde gittikçe artan rekabet hukuku ve uygulamasını öğrenmek, şirketlerin hukuk yöneticileri, uyum yöneticileri, avukatlar, stajyer avukatlar ve öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlayacaktır. Rekabet kuralları, hukuk ve uyum yöneticilerinin yanısıra, hukuk dışı disiplinlerde eğitim almış olan çalışma hayatındaki profesyoneller ve yöneticilerin belirli ölçülerde bilmeleri gereken kurallardır.

Programın kayıt ücreti 4.000 TL olup, 29 Mart 2021 tarihine kadar kayıt yaptıranlara %25 erken kayıt indirimi uygulanacaktır. Erken kayıt döneminin sona ermesinden sonra ise stajyer avukatlara, hukuk öğrencilerine, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve daha önce üniversitemiz bünyesindeki eğitim programlarına katılmış olan kişilere %15 indirim uygulanacaktır.

Toplam 33 saatten oluşan eğitim programı 3 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olup 10 hafta sürecektir. Eğitimler Cumartesi günleri saat 11:00’de başlayacaktır. Katılımcılar duyurulacak linkler aracılığıyla Blackboard Open LMS uygulaması üzerinden doğrudan interaktif oturumlara katılabileceklerdir. Eğitim programının sonunda sınav yapılacak olup, başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası verilecektir.

Programın ilk beş haftasında Rekabet Hukuku’nun temel konuları hem teorik hem de pratik uygulama yönünden katılımcılara aktarılacaktır. İkinci beş haftada ise seçilen beş önemli sektördeki güncel Rekabet Hukuku konuları ve sorunları ayrıntılı olarak incelenecektir. Seçilen sektörler, HTM ve perakende, enerji, sağlık, dijital piyasalar ve finans sektörüdür.

1. Hafta | 3 Nisan 2021

1. Oturum | 3 Nisan 2021 | Cumartesi | 11:00-12:00
Rekabet Politikası ve Hukuku’nun Tarihsel Gelişimi
Prof.Dr. Ömer Torlak (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

2. Oturum | 3 Nisan 2021 | Cumartesi | 12:00-13:00
Rekabet Hukuku’nun İktisadi Temelleri
Doç.Dr. Fatih Cemil Özbuğday (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

3. Oturum | 3 Nisan 2021 | Cumartesi | 13:00-14:00
Rekabet Hukuku’nun Temel Kavramları, Usule ve Yaptırımlara İlişkin Düzenlemeleri
Prof.Dr. Aydın Çelen (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)

2. Hafta | 10 Nisan 2021

4. Oturum | 10 Nisan 2021 | Cumartesi | 11:00-13:00
Yatay Anlaşmalar (Karteller)
Metin Pektaş (NAZALI Tax and Legal)

5. Oturum | 10 Nisan 2021 | Cumartesi | 13:00-15:00
Dikey Anlaşmalar, Menfi Tespit / Muafiyet Rejimi
Neyzar Ünübol, LL.M (Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu)

3. Hafta | 17 Nisan 2021

6. Oturum | 17 Nisan 2021 | Cumartesi | 11:00-14:00
Hâkim Durumunun Kötüye Kullanılması
Av. Haluk Arı (Arı Avukatlık Bürosu)

4. Hafta | 24 Nisan 2021

7. Oturum | 24 Nisan 2021 | Cumartesi | 11:00-13:00
Birleşme / Devralma İşlemlerinin Denetimi
Prof. Dr. Yılmaz Aslan (Aslan Hukuk Bürosu)

8. Oturum | 24 Nisan 2021 | Cumartesi | 13:00-15:00
Birleşme / Devralma İşlemlerinin Denetiminde Kullanılan Niceliksel Yöntemler
Prof.Dr. Aydın Çelen (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)

5. Hafta | 1 Mayıs 2021

9. Oturum | 1 Mayıs 2021 | Cumartesi | 11:00-13:00
Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi, Rekabet İhlallerinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları
Av. Bahadır Balkı (ACTECON)

10. Oturum | 1 Mayıs 2021 | Cumartesi | 13:00-15:00
Rekabet Hukuku ile İlişkilendirilen Diğer Konular (Tüketicinin Korunması, Haksız Rekabet, Rekabet Yasağı, Rekabet Edebilirlik, Devlet Yardımları, Anti-Damping)
Av. Naz Çağıl Okutan (GSI Göksu Safi Işık Avukat Ortaklığı)

6. Hafta | 8 Mayıs 2021

11. Oturum | 8 Mayıs 2021 | Cumartesi | 11:00-14:00
HTM ve Perakende Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Metin Pektaş (NAZALI Tax and Legal)

7. Hafta | 15 Mayıs 2021

12. Oturum | 15 Mayıs 2021 | Cumartesi | 11:00-14:00
Enerji Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Cemal Ökmen Yücel (Enerjisa)
Hakan Erek (CK Enerji)

8. Hafta | 22 Mayıs 2021

13. Oturum | 22 Mayıs 2021 | Cumartesi | 11:00-14:00
Sağlık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Av. Şahin Ardıyok (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukat Ortaklığı)

9. Hafta | 29 Mayıs 2021

14. Oturum | 29 Mayıs 2021 | Cumartesi | 11:00-14:00
Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulamaları
Av. Gönenç̧ Gürkaynak (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)
Av. Naz Altınsoy (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)

10. Hafta | 5 Haziran 2021

15. Oturum | 5 Haziran 2021 | Cumartesi | 11:00-14:00
Finans Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Av. Mert Karamustafaoğlu (Erdem & Erdem Hukuk Bürosu)

Eğitmen Hakkında

İncelemeler

Henüz bir inceleme yok.

İnceleme Yap

İlk Yorumu Siz Yapın

Please rate