Online Mimarlık Eğitimleri / Proje Yönetimi – BİM Sertifika Programı

E-Sertifika Programı

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Nitelikli iş gücü yetiştirme projesi çerçevesinde, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı amaçlar.

UYGULAMALI YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BİM) SERTİFİKA PROGRAMI

• Temel BIM kavramlarını öğrenmek,
• BIM süreçlerini ve faydalarını anlamak,
• Temel modelleme kavramlarını öğrenmek,
• Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörü açısından temel modelleme pratiklerini uygulayarak öğrenmek,
• Şantiye (yapım) süreçleri için temel analiz kavramlarını öğrenmek (çakışma analizleri, maliyet tahmini, iş planlama süreçleri, vb.),
• Sürdürülebilirlik analizlerinin yapmak (enerji analizleri, vb.)

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Kariyerini geliştirmek isteyen mühendislik veya mimarlık programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler ile bu programlardan lisans derecesi almış kişiler, müteahhitler, inşaat sektöründe yönetici olarak rol almak isteyen herkes bu programa katılabilir.

UYGULAMALI YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BİM) SERTİFİKA PROGRAMI

Kariyerini geliştirmek isteyen mühendislik veya mimarlık programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler ile bu programlardan lisans derecesi almış kişiler bu programa katılabilir.

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Bir projenin belirli bir plan ve programa göre önceden belirlenen hedefine ulaşmasını sağlamak için gerekli olan planlama, örgütleme, eşgüdümleme ve denetim faaliyetleri proje yönetimini meydana getirir. Bu sebeplerle profesyonel proje yönetimi prensipleri ve metodolojileri önemlidir. Yıllar geçtikçe, proje yönetimi görevi planlamayı, koordinasyonu, geleceği görmeyi ve inşaat yapım ve geliştirme alanlarına kadar projeler yapmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Günümüzde proje yöneticileri, riski tanımlarken ve problemleri çözerken aynı zamanda farklı takımları yönetmek, projenin kapsam, bütçe ve zaman sınırları içinde kalmasını sağlama üzere eğitim almaları gerekmektedir.

UYGULAMALI YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BİM) SERTİFİKA PROGRAMI

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) proje verilerinin 3-Boyutlu bir şekilde dijital olarak oluşturulduğu ve yönetildiği bir süreçtir. Bu veriler yapının kavramsal tasarımından yıkımına kadar tüm yaşam döngüsü içinde yer alır ve koordine edilir. BIM, yapı sektörü için tasarlanmış bir dijital çalışma yöntemidir. BIM kavramı, yapının yaşam döngüsü süresince mimar, mühendis ve diğer tüm yapı profesyonelleri arasında bir bilgi alışverişi ve verimli bir işbirliği ortamı yarattığı için mühendislik projelerine önemli katma değer katmakta ve zaman kazandırmaktadır. Türkiye’de son birkaç yılda BIM sistemi kullanılmaya başlanmış olup giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konuda yetişmiş personel ihtiyacı hızla artmaktadır.

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Toplam Süre: 4 Hafta
Toplam ders saati: 32 Saat
Ders günleri: Cumartesi, Pazar
Eğitim yeri: online
Eğitim Ücreti: 1280 TL

UYGULAMALI YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BİM) SERTİFİKA PROGRAMI

Toplam Süre: 4 Hafta
Toplam ders saati: 32 Saat
Ders günleri: Cumartesi, Pazar
Eğitim yeri: online
Eğitim Ücreti: 1280 TL

Eğitmen Hakkında

İncelemeler

Henüz bir inceleme yok.

İnceleme Yap

İlk Yorumu Siz Yapın

Please rate