İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

E-Sertifika Programı

İş hukukunda uzman arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Uygulama eğitiminde her bir katılımcının en az iki defa arabulucu rolü ile uygulama yapması sağlanır. Diğer katılımcıların da, taraf ve taraf vekili rolleri ile arabulucu becerileri geliştirilmesi hedeflenir. UYAP portalının kullanımını ve arabuluculuk süreçlerine ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

Yalnızca arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular başvurabilir.

18 saat teorik ve 18 saat uygulama olacak şekilde toplam 36 saat

Online olarak gerçekleşecek eğitim toplam 36 saattir. Eğitimi başarıyla tamamlayan arabuluculara, başarı belgesi takdim edilecektir.

Eğitmen Hakkında