Bilirkişilik Eğitimi

Sertifika Programı

03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bilirkişilik Yönetmeliği”yle, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne katılarak belge sahibi olan kişiler, bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30. maddesinin birinci fıkrasına göre Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler katılabilirler.

  • Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar (3 ders saati)
  • Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler (6 ders saati)
  • Bilirkişi İncelemesi (5 ders saati)
  • Rapor Yazımı Usul ve Esasları (4 ders saati)
  • Uygulama (6 ders saati)

Katılımcıların, Bilirkişilik Temel Eğitimi süresince gerçekleştirilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir. Katılım Belgesine sahip kişilerin Bilirkişi olmak için nasıl ve ne zaman başvuru yapacaklarına dair usul ve esaslar Bilirkişilik Daire Bakanlığınca belirlenecektir.

Eğitmen Hakkında

İncelemeler

Henüz bir inceleme yok.

İnceleme Yap

İlk Yorumu Siz Yapın

Please rate